நாள் சிறப்புரையாற்றுபவர்கள்
15/07/2016 பேராசிரியர் முனைவர் செ.மணியன்
மாண்பமை துணைவேந்தர், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்
16/07/2016  பேராசிரியர் டாக்டர் பொற்கோ
முன்னாள் துணைவேந்தர், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
செந்தமிழ் அந்தணர்
முதுமுனைவர் இரா. இளங்குமரனார்
17/07/2016 வித்தகக் கவிஞர் பா.விஜய்
 
18/07/2016  சொல்லின் செல்வர் சோ.சத்திய சீலன்
கவிஞர் தங்கம் மூர்த்தி
19/07/2016 பாவலர் அறிவுமதி
23/07/2016 பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா
24/07/2016 தவத்திரு குன்றக்குடி
பொன்னம்பல அடிகளார்